Luova oppiminen

Opettamista luovuuden kautta

Leikkiminen luovilla materiaaleilla on vahva motivoija monille lapsille. Tämän lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten älykkyyttä voidaan parantaa erityisesti luovalla toiminnalla.

Opettamista luovuuden kautta

Luovuus lisätyökaluna oppitunneilla

Leikkiminen luovilla materiaaleilla on vahva motivoija monille lapsille. Tämän lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten älykkyyttä voidaan parantaa erityisesti luovalla toiminnalla. Siksi olemme pyrkineet löytämään luonnollisella tavalla älykkyyttä kehittäviä ideoita, jotka perustuvat tuotevalikoimaamme.

Kutsumme näitä ideoita Luovaksi Oppimiseksi. Ideoissa on mukana step-by-step ohjeet ja ne on tarkoitettu 3-11 vuotiaille lapsille. Tekeminen yhdistettynä teoriaan kehittää älykkyyttä eri osa-alueilla. Älykkyyden osa-alueita on yhteensä kymmenen, kertoo lähteemme Jørn Martin Steenhold, joka on koulutukseltaan kasvatuksen maisteri.

Ota normaaliin opetukseesi mukaan Luova Oppiminen ja muokkaa ideoita omaan käyttöösi sopiviksi. Huomaa, että jokaisen idean yhteydessä on ilmaistu ikä, josta alkaen lasten älylliset ja motoriset taidot ovat tarpeeksi kehittyneet idean toteuttamiseen. Katso esimerkki viereiseltä sivulta.

Löydät ´Luovan Oppimisen` omasta osiostaan nettisivuiltamme. Pääset sieltä vapaasti katsomaan valmiita ideoitamme. Löydät sieltä myös muiden koulujen ja päiväkotien positiivisia kokemuksia siitä, miten he ovat yhdistäneet luovuuden oppimiseen.

Kymmenen aluetta, joita voi vahvistaa

Teoreettisesti älykkyyttä ei mitata ainoastaan älyllisenä ymmärtämisenä. Älykkyys on paljon laajempi kokonaisuus, joka sisältää koulutuksen, minäkuvan, sosiaaliset taidot, havainnointikyvyn, muistin, vuorovaikutustaidot, filosofian jne. Näiden pohjalta, kymmentä älykkyyden osa-aluetta voi stimuloida luovuudella:

Visuaalinen älykkyys
Elämänkatsomus
Intuitiivinen älykkyys
Itsetuntemus
Kehontuntemus
Musikaalisuus
Luonnontieto
Sanallisuus
Vuorovaikutteisuus
Matemaattisuus

Luovan Oppimisen lähde

Teoriassa älykkyyttä ei mitata vain älyllisen ymmärtämisen määrällä. Älykkyys on paljon laajempi alue, joka sisältää valmiuksia, kuten koulutuksen omaksuminen, itsetuntemus, sosiaaliset taidot, hahmotuskyky, luokittelu, filosofointi jne. Tähän perustuen Luovan Oppimisen lähteemme Jørn Martin Steenhold tietää, että 3-11 -vuotiaiden lasten kymmentä älykkyyden osa-aluetta voidaan stimuloida luovilla projekteilla.

Luova oppiminen - merkkien selitys

Luku ilmaisee iän, josta alkaen lasten älylliset ja motoriset taidot ovat tarpeeksi kehittyneet idean tai aktiviteetin toteuttamiseen. Lataa yhteensä 100 tulostettavaa ohjetta nettisivuiltamme ja lue lisää, miten jokaista älykkyyden osa-aluetta voidaan stimuloida. Moni projekti stimuloi useampaa kuin yhtä älykkyyden osa-aluetta.

Copyright © Sinelli Oy | Väinö Tannerin tie 3 | 01510 Vantaa | 09-7513 3133 | asiakaspalvelu@sinelli.fi