Code of Care Chair

Kuinka koulu osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun käyttäen luovuutta

Annie Jeppesen, koulun johtaja

'Syy, miksi Bifrostin koulu osallistui projektiin oli, halu antaa lapsille mahdollisuus osallistua suoraan julkiseen keskusteluun ja tehdä päätöksiä sosiaalisen vastuun arvoista. Ei ainoastaan pienesti ja lähellä vaan myös isossa mittakaavassa. Projekti liittyi samalla koulumme ajatukseen, että taide voi olla erityinen tapa oppia ja ottaa kantaa. Uskomme, että tämä oppimisprosessi auttaa siihen, että oppilaiden täytyy opetella sosiaalisia taitoja ja oppia huolehtimaan itsestään ja yteisöstään'.

 

Tina Ovesen, opettaja

'Halusimme antaa vanhimmille oppilaille käytännön kokemusta innovatiivisesta työnkulusta ja projektijohtamisesta, joten asetimme heidät vastuuseen nuoremmista koulutovereistaan. Ennen projektin aloittamista koulutimme heitä tehtävään ja kerroimme projektin tavoitteista sekä aikatauluista- sekä omista odotuksistamme heidän osuudestaan motivointiin ja ryhmähengen luomiseen'.

 

FAKTA

Oppilaiden rooli projektissa:

8-9 - luokkalaiset toimivat projektin johtajina. 

3-7 - luokkalaiset toimivat luovina osallistujina.

8-9 - luokkalaiset kertovat: 

'Projekti oli mielestämme hieno, koska idea oli muidenkin mielestä hieno. Toiseksi, tässä keskityttiin lopputulokseen, ei niinkään tekijöihin tai itse tekemiseen.'

 

Kun taide ja yhteiskunnallinen keskustelu ovat koulun opetussuunnitelmassa

Bifrostin koulu Tanskassa keskittyy yhteisölliseen opetukseen. Tämän takia koulu osallistui laajaan tapahtumaan vuonna 2013, joka johti ko.vuoden CSR-palkintoon.

Tapahtuman 'Code of Care Chair' organisoi voittoa tuottamaton järjestö nimeltään Code of Care. Järjestö pyrkii rohkaisemaan Tanskalaisia yrityksiä ottamaan suurempaa sosiaalista vastuuta työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävistä ihmisistä.

Ideana oli koristella yksi tuoli jokaista tuhatta työtöntä (fyysisistä tai psyykkisistä syistä) kohden. Tuoleja tuli yhteensä 543kpl.

Poliitikot, artistit, koulut, yritykset sekä useat kymmenet yksityishenkilöt osoittivat kannatuksensa koristelemalla tapahtumaan tuoleja. Kaikki tuolit myytiin loupuksi huutokaupalla ja kaikki saadut varat lahjoitettiin suuremman sosiaalisen vastuun kantamisen edistämiseen Tanskalaisissa yrityksissä.

Bifrostin koulu koristeli yhteensä 20 tuolia käyttäen omaa mielikuvaansa sosiaalisesta vastuusta.

Koulun oppilaille annettiin erilaisia rooleja projektissa. 8-9- luokkalaiset toimivat projektin johtajina, kun taas 3-7-luokkalaiset toimivat luovina osallistujina.

 

 

Käytännön osa projektia

 

Orientoitumisvaihe:  

Lapsille esiteltiin tapahtuma 'Code of Care Chair'. Vaihe sisälsi visuaalista inspiroitumista, sekä tietoa koulun odotuksista sekä prosessin kulun, että lopputulosten laadun suhteen. 
 

Suunnitteluvaihe: 

Jokaisessa ryhmässä lapset kertoivat toisilleen minkälaisia tunteita he haluaisivat sosiaalisesta vastuusta ilmaista ja jokainen oppilas piirsi ja väritti yhden ehdotuksen ryhmän tuoliksi. Lisäksi he pohtivat tekniikan ja materiaalien valintaa sekä lopputulokseen sisällytettävää viestiä. Tämän  jälkeen ryhmä valitsi parhaan tuoliehdotuksen.

Tuotantovaihe:

Tuolit tehtiin jokaisessa ryhmässä ryhmätyönä. Lisäksi ryhmät kirjoittivat haikujen inspiroiman runon koristelustaan.

Esinäytös/tapahtuma:  Tapahtuman esinäytös (pukuharjoitus) pidettiin koululla ennen varsinaista tapahtumaa. Esinäytöksessä ryhmien tuolit sekä oppilaiden esiintyminen hiottiin parhaimmilleen.