Rekisteriseloste


 

1. Rekisterinpitäjä

Sinelli Oy
Postiosoite: Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa 
Y-tunnus: 1492450-3
Puh. 09-7513 3133

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sinelli Oy
Anna Vanhanen
Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa
puh. 09-7513 3133

3. Rekisterin nimi

Sinelli Oy:n asiakasrekisteri
Rekisteriin kuuluu
Sinellin uutiskirjeen tilaajat
Big Shot- klubilaiset
Rekisteri sisältää myös Sinelli Oy:n kaikki tilausrekisteriasiakkaat.

Säilytyspaikka:
c/o Creativ Company A/S - Rasmus Færchs Vej 23
7500 Holstebro, Denmark

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot kuten suostumus sähköiseen ja / tai suoraan markkinointiin.

6. Tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

7. Tietojen luovutukset

Nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa osoitteellista suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella Sinelli Oy, Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä.