Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Sinelli Oy
Postiosoite: Martinkyläntie 63, 01720 Vantaa
Y-tunnus: 1492450-3
Puh. 020 778 0620

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sinelli Oy
Saara Varis
Martinkyläntie 63, 01720 Vantaa
puh. 020 778 0620

3. Rekisterin nimi
Sinelli Oy:n asiakasrekisteri

Rekisteriin kuuluu
Sinellin uutiskirjeen tilaajat
Big Shot- klubilaiset

Rekisteri sisältää myös Sinelli Oy:n kaikki tilausrekisteriasiakkaat.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöintitiedot: asiakasnumero, nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot kuten suostumus sähköiseen ja / tai suoraan markkinointiin.

6. Tietolähteet
Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa.

7. Tietojen luovutukset
Nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa osoitteellista suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoaineisto, sen käsittely ja rekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muin teknisin ja hallinnollisin tietoturvatoimin.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot lähettämällä omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella Sinelli Oy, Martinkyläntie 63, 01720 Vantaa. Samalla tavalla rekisteröity voi esittää häntä koskevien tietojen korjaamista tai päivittämistä.